Osale loodusvaatlustel!


Looduses liikumine annab hea enesetunde, tervist ja energiat ning samas on see hea võimalus teha loodusvaatlusi. 

Keskkonnaagentuur kutsub kõiki huvilisi loodusvaatlusi tegema, eriti on selle aastal oodatud orava vaatlused. Hetkel käivad Eesti imetajate atlase koostamine ning kõik vaatused aitavad kaasa atlase valmimisele. 

Teostatud loodusvaatlusi saab sisestada kas veebilehel https://lva.keskkonnainfo.ee/ või tasuta nutitelefoni äpis: https://lva.keskkonnainfo.ee/?id=1343770484

Täpsema info vaatluste tegemise kohta leiad Keskkonnaagentuuri lehelt.
 

Alanud on taas suvise aialinnupäeviku projekt. Hea võimalus tundma õppida oma aia linde. Veebirakenduses on võimalik luua om isiklik aialinnupäevik, kuhu saad kirja panna kõik 1.märtsist - 4.oktoobrini aias kohatud ja kuuldud linnud ning ka nende pesitsemised. Päevikusse saab lisada ka aias nähtud loomad, putukad ja õide puhkenud taimed.
Aialinnupäevikut täites annad olulise panuse aialinnu käekäigu uurimisse. 

Täpsem info ja veebipäevik asuvad  - https://www.eoy.ee/aed/

Head vaatlemist!